Agenda

Agenda advokasi

Meningkatkan strategi pembiayaan untuk hemodialisis

Meningkatkan akses Dialisis Peritoneal sebagai rawatan dialisis pilihan pertama

Melindungi hak penderma hidup dan menghapuskan halangan terhadap pendermaan organ

Meningkatkan kesedaran dan pencegahan penyakit buah pinggang