Sertailah rakan gabungan buah pinggang kami dan jadilah duta VoKAL!

Syarat kelayakan

Semua rakyat Malaysia termasuk pesakit, penjaga, penderma organ, penyedia dialisis, pakar penjagaan kesihatan (HCP) dan peserta industri yang mempunyai objektif yang sama untuk mempertingkatkan penjagaan buah pinggang di Malaysia melalui penambahbaikan dalam perundangan dan peraturan yang sedia ada.

Pesakit/ Penjaga/ Ahli Keluarga

Kakitangan Penjagaan Kesihatan

Industri

Orang awam