Mengenai VoKAL

Apa itu VoKAL?

VoKAL (Voice-out Kidney Alliance) merupakan kumpulan sokongan buah pinggang untuk seluruh negara. Ia adalah sebuah inisiatif dari Yayasan Buah Pinggang Kebangsaan Malaysia (National Kidney Foundation of Malaysia). VoKAL bertindak sebagai platform rasmi untuk pesakit, penjaga, penderma, penyedia perkhidmatan, dan pakar penjagaan kesihatan untuk menyuarakan kebimbangan dan pendapat mereka berkaitan isu-isu buah pinggang.

Objektif

VoKAL akan bertindak sebagai badan advokasi dan penasihat, meningkatkan suara-suara melalui sokongan, inisiatif advokasi, dan aktiviti yang diterjemahkan kepada penyelidikan, perundangan dan impak kawal selia untuk meningkatkan penjagaan buah pinggang di Malaysia. Ia bertujuan untuk menangani keperluan dengan menyediakan peluang untuk membuat cadangan secara rasmi kepada kerajaan dan penggubal dasar mengenai isu-isu kritikal termasuk kesedaran awal, peralatan diagnostik, dan akses kepada rawatan penyakit buah pinggang yang berpatutan.

Pendekatan

Dasar kesihatan buah pinggang

Berinteraksi dengan pesakit, peguam bela pesakit, penjaga, penyedia perkhidmatan, pakar penjagaan kesihatan, media, pertubuhan bukan kerajaan, pihak berkepentingan swasta, dan kerajaan untuk lebih memahami cabaran biasa, menerokai penyelesaian dan membuat cadangan rasmi untuk menambah baik dasar berkaitan kesihatan buah pinggang.

Sokongan pesakit buah pinggang

Memberi pendidikan kepada pesakit, penjaga dan keluarga, mengenal pasti dan menangani keperluan pesakit, serta memberi bantuan kepada pesakit dengan merujuk pesakit kepada pihak berkaitan sama ada dari segi bantuan sokongan sosial mahupun kewangan.

Pendidikan

Mendidik orang ramai tentang penyakit buah pinggang, pencegahan dan rawatan terkini

Maklumat Lanjut